Współpracownicy Stowarzyszenia

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie nasze pomaga swoim członkom Poprzez nasze zaangażowanie uzyskaliśmy znaczące miejsce w Niemczech i obsługujemy najwięcej osób w Polsce.

 

Konsultanci Stowarzyszenia

W Polsce posiadamy sieć konsultantów, dla naszych członków szukających kompetentnej i sprawnej pomocy w ramach naszych uprawnień zgodnie z par. 4, Nr 11 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG). Jako konsultanci udzielacie Państwo takiej pomocy, gromadząc dokumenty, sporządzając kalkulacje podatkowe i prowadzicie obsługę biurową (kontakty i korespondencja) . Rola naszych konsultantów polega głównie na sprawnym i przyjaznym przyjęciu członków oraz życzliwym nastawieniu do nich.

 

Kto może być naszym konsultantem

Od kandydatów na konsultantów oczekujemy tzw. obycia z prawem podatkowym w Polsce, min. średniego wykształcenia oraz znajomości pracy biurowej. Po pozytywnym zweryfikowaniu kandydata odbędzie on stosowne szkolenie. Współpracę opieramy na umowie-zleceniu a konsultanci sami decydują o stopniu zaangażowania własnego czasu. Z pośród naszych konsultantów są osoby prowadzące biura rachunkowe , agenci ubezpieczeniowi, nauczyciele, księgowi itp. Oczekujemy ofert z Waszej strony. Jeżeli macie Państwo jeszcze pytania prosimy prosimy zwracać się do naszego członka Zarządu pana Henryka Wojtaszka tel. +48 501 155 995. Listy motywacyjne i CV kierować na ul. Kościuszki 71/1, 50-008 Wrocław; fax 071/ 792 49 94