Rozliczenie podatkowe w Niemczech:

Co uległo zmianie?

W rozliczeniach 2019 obowiązuje kilka nowych reguł. W niniejszym blogu wskażemy je i omówimy te, dotyczące osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie z pracy niesamodzielnej oraz kto ma obowiązek składania zeznania.

Podtrzymana jest zasada , że nie każdy płacący zaliczki na podatek dochodowy ma obowiązek składania rozliczenia rocznego. Pracobiorca , jeśli w roku poprzednim / roku podatkowym / poza wynagrodzeniem za pracę , otrzymał takie świadczenie zastępcze , jak zasiłek tytułem bezrobocia, zasiłek chorobowy , zasiłek rodzinny czy wynagrodzenie od syndyka przekraczające 410€ , bez względu na klasę podatkową taki obowiązek posiada.
Taki obowiązek powstaje też, gdy przy ustalaniu zaliczki miesięcznej na podatek od wynagrodzenia zastosowano dodatkowe kwoty wolne zwiększające koszty zatrudnienia lub inne kwoty nieopodatkowane , np. tytułem pobytu w delegacji , zakwaterowania czy dojazdów.
W przypadku zastosowania VI klasy podatkowej , klas III / V lub IV , także istnieje taki obowiązek.

Co zmieniło się w rozliczeniu 2019 ?

 • Kwota wolna od podatku wzrosła do 9168€ , tj. 168€ więcej w stosunku do roku 2018. Małżonkowie, naturalnie korzystają z podwójnej kwoty wolnej.
 • Osoby uzyskujące świadczenia emerytalne opodatkowują 88% wypłaty , tj. o 2% więcej jak w roku 2018.
 • Formularz > Mantelbogen został zmniejszony do 2 stron z poprzednich 4.
 • Jeśli pracodawca daje do dyspozycji zakwaterowanie lub wyżywienie , wówczas pracobiorca musi je jeszcze poddać opodatkowaniu w kwotach wyższych niż w roku 2018. Obecnie tytułem śniadania liczy się 1,17€ , a za obiad lub/i/ kolację po 3,30€.Zakwaterowanie wlicza się jako przychód po 7,70€ za dzień.
 • Emeryci i renciści /nowi/ muszą większą część swojej wypłaty opodatkować. Ten kto pierwszy raz w roku 2019 otrzymał ustawowe świadczenie musi z tego 78% opodatkować. Dla pozostałych się nie zmieniło.
 • W roku 2019 w życie wszedł przedłużony o 2 miesiące termin składania zeznania do 31 lipca roku następnego. Osoby korzystające z pomocy stowarzyszenia podatkowego lub doradcy podatkowego , mają czas do złożenia deklaracji do 28 lutego 2020 za rok 2018 , a za rok 2019 do 28 lutego 2021 roku.
 • Zapowiedziano zwolnienie z podatku solidarnościowego od roku 2021 osób zarabiających poniżej 73,8 tys. euro brutto rocznie.

 

 

Co nowego w rozliczeniu podatkowym 2019 w Polsce?

 • Obniżka stawki podatku PIT do 0% dla młodych / do 26 roku życia / od sierpnia 2019 r. oraz 17% dla pozostałych osób od października 2019 r.
 • Podniesione zostały koszty uzyskania przychodu.
 • Przyjęto dla rozliczenia rocznego , że niższa stawka PIT do wszystkich dochodów wynosi 17,5% / dla dochodów do 82528,00 zł brutto /.Może to powodować spore zwroty , ale też dopłaty.
 • Osoby ze stawką 0% mogą liczyć na spore zwroty , jeśli nie złożyły oświadczenia , aby pracodawca nie wpłacał zaliczek na podatek dochodowy.
 • Termin składania rocznego zeznania podatkowego przesunięto z 15 stycznia na 15 luty roku następnego. Twoja nadpłata poczeka na zwrot !!


Co nowego w zeznaniu polskim w połączeniu z pracą za granicą?

Generalnie jest tak , że jeśli polski podatnik zarobił coś za granicą , a nie osiągnął dochodu w Polsce , to nie musi składać rocznej deklaracji PIT. Niemniej jednak , Urzędy Skarbowe wymagają jej , gdy chcemy uzyskać zaświadczenie o dochodach EU/EWR – niezbędne do rozliczenia w Niemczech.

W związku z nowymi uregulowaniami Konwencji MLI i podpisaniu 78 umów , teraz metoda kredytu podatkowego zastępuje dotychczasowe rozwiązania.
W rozliczeniach podatkowych za 2019 rok , osoby posiadające polską rezydencję podatkową i uzyskujące dochody z pracy w Austrii lub Słowenii, będą po raz pierwszy zobowiązane do wykazania swoich dochodów z zagranicy, nawet w przypadku braku innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce .Nie dotyczy ona jednak pracy w Niemczech.