Klasy podatkowe w Niemczech


Podatek od wynagrodzenie jest pobierany według sześciu klas podatkowych (Lohnsteuerklassen):


Klasa I jest dla kawalerów i niezamężnych kobiet, wdów i wdowców (z wyjątkiem roku śmierci współmałżonka),  małżonków żyjących w trwałej separacji lub po rozwodzie .
Przy ustaleniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia według klasy I Urząd Finansowy uwzględnia kwotę wołną od podatku (Grundfreibetrag), ulgę dla pracobiorców (Arbeitnehmerpauschbetrag) tzw.ryczałt, ulgę na szczególne wydatki (Sonderausgabenpauschbetrag), ryczałt na zabezpieczenie (Vorsorgepauschale) oraz ulgę na dzieci (Kinderfreibetrag).


Klasa II - pracobiorca ma prawo do do ulgi dla samotnie wychowującego rodzica (Alleinerziehendenentlastungsbetrag).
Przy obliczeniu podatku od wynagrodzenia według klasy II urząd skarbowy uwzględnia wszystkie ulgi jak w przypdku klasy I oraz ulgę dla samotnie wychowującego rodzica.

Klasa III jest powiązana z klasą V i klasy te są dla małżonków. Zarejestrowane związki partnerów jednopłciowe są traktowane jak małżonkowie. Jeżeli jeden współmałżonek otrzymuje korzystną klasę III; to drugi ma klasę V. Jest zasadą,że współmałżonek z klasą V albo w ogóle nie pracuje najemnie albo jego zarobek jest niższy niż zarobek wspołmałżonka z klasą III. Następstwem wyboru tych klas podatkowych jest, że współmałżonkowie będą mieć obowiązek rozliczenia się z PIT za dany rok podatkowy.

Przy obliczeniu podatku od wynagrodzenia według klasy III urząd skarbowy uwzględnia wszystkie ulgi jak w przypadku klasy I, przy czym bierze pod uwagę podwójną kwotę wolną od podatku, a przy obliczeniu podatku według klasy V nie bierze pod uwagę ani kwoty wolnej od podatku ani ulgi na dzieci.
Jeśli małżonkowie zarabiają w Niemczech porównywalnie, to stosowana jest z reguły klasa podatkowa IV dla obu małżonków.


Przy obliczeniu podatku od wynagrodzenia według klasy IV urząd skarbowy uwzględnia wszystkie ulgi jak w przypadku klasy I, przy czym bierze pod uwagę tylko połowę ulgi na dzieci.

Klasa VI jest dla pracobiorców, którzy już mają inną klasę podatkową a uzyskują jeszcze dodatkowy dochód od drugiego pracodawcy. Jest to najmniej korzystna klasa podatkowa. Jeżeli pracobiorca nie przekaże pracodawcy kompletu swoich danych osobowych do ustalenia klasy podatkowej, to pracodawca ma obowiązek zakwalifikowania go do klasy VI !
Przy obliczeniu podatku od wynagrodzenia według klasy VI urząd skarbowy nie uwzgędnia żadnych ulg z wyjątkiem ryczałtu na zabezpieczenie.


Zmiana klasy podatkowej


Podatnik jest zobowiązany powiadomić urząd skarbowych o okolicznościach, które mają wpływ na przyznanie mniej korzystnej klasy podatkowej, np. trwała separacja ze współmałżonkiem. Podatnik ma prawo do złożenia wniosku w urzędzie skarbowym, o zmianę klasy podatkowej. Zmianę klas III/V i IV/IV muszą zrobić małżonkowie wspólnie i z reguły tylko raz w roku, chyba że jeden współmałżonek zmarł, stracił pracę lub podjął nową pracę.


Pomoc przy zmianie klasy podatkowej


Formularz wniosku o zmianę klasy podatkowej jest dostępny w internecie i w każdym urzędzie skarbowym. Osoby, które mówią w miarę dobrze po niemiecku, nie będą mieć problemu z jego wypełnieniem.Można też skorzystać z pomocy naszych konsultantów,którzy złożą wniosek dla podatników, jeśli urząd skarbowy nie chce przychylić się do wniosku albo już go odrzucił.