Zakres usług

Zakres usług świadczonych dla naszych członków:

 • optymalizacja sytuacji podatkowej ,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych rocznych ,
 • doradztwo podatkowe,
 • kalkulacja wysokości zwrotu (dopłaty) podatku,
 • wnioski o zasiłek rodzinny na dzień zamieszkania w Polsce (i Niemczech), w tym ocena warunków uzyskania,
 • sprawdzenie prawidłowości decyzji Kas Rodzinnych (Familienkasse),
 • sprawdzenie prawidłowości decyzji podatkowych oraz innych pism niemieckich Urzędów Skarbowych(Finanzämter),
 • składanie odwołań od decyzji podatkowych i skarg do sądów finansowych(Finanzgeicht),
 • dokonanie wyboru klas podatkowych,


Wszystko to wykonujemy w ramach opłat członkowskich niezależnie od wysokości dochodu z:

 • pracy niesamodzielnej włączając w to dochody z rent i emerytur,
 • ustawowych i prywatnych emerytur