Kontakt z firmą

 

 

Centrum podatku niemieckiego

Biuro Zarządu w Niemczech
Lohnsteuer Hilfe- Polonia e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)
Darmstadterr Str. 64
64625 Bensheim

Konto: Lohnsteuer Hilfe-Polonia e.V., BIC/SWIFT GENODEF1VBD, NR (IBAN): DE 44 5089 0000 0052 5673 00

Tel. 0049 6251 / 38573

Fax. 0049 6251 / 136680

 

E-mail:
gabriele@lh-polonia.de

 

Biuro Członka Zarządu w Polsce

Konsultant-Koordynator Henryk Wojtaszek
ul. Kołłątaja 7/1
50-002 Wrocław

tel.
071/342 00 70

kom.:
0501 155 995

fax:
071/792 49 94

E-mail:

niemcy@rozliczeniepodatku.eu

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Lohnsteuerhilfe Polinia e.V. W Bensheim-Niemcy informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lohnsterhilfe Polonia e.V. Darmstaedter Str 64, 64-625 Bensheim Niemcy, strona internetowa www.rozliczeniepodatku.eu, (zwanae dalej Stowarzyszeniem).
2. Celem przetwarzania jest:
a) przyjęcie i prowadzenie korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) cel dowodowy będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy i konsultanci Stowarzyszenia oraz inne osoby działające z upoważnienia, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, podmiotom obsługującym Spółkę w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego poza Niemcami ani do organizacji międzynarodowych.
6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.