O naszej firmie

Corocznie wiele milionów Euro możliwego zwrotu podatku z powodu niewiedzy pozostaje w niemieckich Urzędach Skarbowych.


Polscy pracownicy sezonowi kontraktowi itp. zatrudnieni w Niemczech mogą uzyskać pomoc w celu której zbudowaliśmy sieć konsultantów w Polsce dla Stowarzyszenia Lohnsteuer Hilfe- Polonia e.V. Stowarzyszenie nasze udzieli Wam pomocy w :

 

  • sporządzenie rozliczenia rocznego dochodów z pracy niesamodzielnej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do doradztwa),
  • uzyskanie zasiłku rodzinnego na dzieci zamieszkałe w Polsce,
  • sprawdzeniu decyzji podatkowych,
  • składaniu odwołań od decyzji podatkowych oraz pozwów do sądów finansowych.

 

Wszelka pomoc udzielana jest w ramach rocznej opłaty członkowskiej.

Stowarzyszenie nasze reprezentuje Wasze interesy w Niemczech w sprawach przepisów prawa podatkowego. Mamy odpowiednie doświadczenie

Czy macie Państwo jakieś pytania ?

Jesteśmy do Państwa usług!

 

Pieniądze

 

Wyliczenia

 

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lohnsteuer Hilfe- Polonia e.V. z siedzibą (początkowo w Darmstadt) w Bensheim zostało założone w roku 1996 z inicjatywy pana Karla Unshelma, dyplomowanego ekonomisty mającego duże doświadczenie w tego typu działalności

W tym samym roku stworzył on sieć konsultantów Stowarzyszenia w Polsce którzy stoją do Państwa usług.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc swoim członkom w ciągle skomplikowanym niemieckim prawie podatkowym a także trudno dostępnymze względu na barierę językową pracującym w Niemczech Polakom.

W tym okresie czasu uzyskaliśmy ponad 4500 członków którzy są obsługiwani przez nasze biuro w Bensheim poprzez prawie 30 polskich konsultantów.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Dypl. ekonomista Karl Unshelm
przewodniczący Zarządu

(prawo podatkowe, polityka, finanse)

 

inż. Henryk Wojtaszek
członek Zarządu

Koordynator na Polskę (rynek, organizacja)